Proizvodi > Grijanje >

INFRAGRIJALICA RAY - RED

  • OPIS PROIZVODA
  • DIMENZIJE
  • TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Infragrijač Ray-Red je toplinski generator s direktnim izmjenjivanjem. Radi na plin (zemni ili ukapljeni) ima reflektor koji usmjerava isijavanje prema podu. Njegov rad karakterizira izgaranje plina u unutrašnjosti cjevaste komore od inox čelika AISI 321  koja je spojena na izmjenjivač. Izmjenjivač se sastoji od „U“ ili linearne cijevi s dimenzijama u skladu sa snagom i od materijala prilagođenog za prijenos topline. Cijev je crno lakirana na bazi silikona kako bi se dobio maksimalni isijavajući efekt na vanjskoj površini.
Izmjenjivač može postići površinsku temperaturu od 200° i 400°C u odnosu na udaljenost od plamenika.