Proizvodi > Obnovljivi izvori energije >

HUB RADIATOR

 • OPIS PROIZVODA
 • PRIMJERI MONTAŽE
 • MODELI
 • TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 

Uvjereni smo će budućnost obvezatne politike „Ušteda energije i obnovljivi izvori energije“ biti električna kuća bez potrebe za plinom.
U tom kontekstu, klimatizacija pomoću toplinske pumpe zrak/voda s direktnom izmjenom predstavlja najbolje rješenje za energetsku kvalifikaciju postojećih zgrada ili za one koje se tek trebaju projektirati.
Patent HUB RADIATOR (HR) pomoću struje omogućava proizvodnju sanitarne vode, grijanja i eventualno kondicioniranje na jednostavan i funkcionalan način uz velike uštede i  maksimalan komfor.

 

Boraviti u kući gdje je montiran HUB RADIATOR znači razvijati vlastiti život u zdravoj, sigurnoj i eko kompatibilnoj okolini, jer se koristi obnovljivim izvorima energije.

 

U električnoj kući toplinska energija se uz malu potrošnju proizvodi iz toplinske pumpe (t.p.) zrak-voda koja dobiva toplinu iz vanjskog, od sunca zagrijanog zraka i to gratis. Ideja vodilja ovog novog proizvoda je energetska ušteda koja se dobiva korištenjem rashladnog termodinamičnog ciklusa s direktnom izmjenom rashladnog medija/voda. Više od 75% energije koju toplinska pumpa koristi je besplatna i neograničena jer se dobiva od sunca, a akumulirana je u okolini. Sa samo 24% električne energije HUB RADIATOR može pružiti optimalan komfor u ljetnom i zimskom periodu, pa je čak i Europska unija prihvatila toplinsku pumpu (t.p.) kao jedan od najefikasnijih sistema za postizanje visoke energetske uštede, tako da ih se smatra uređajima s malom potrošnjom transformirane  energije iz obnovljivih izvora. Europska direktiva Res od 23.04.2009. govori o tome da toplina preuzeta pomoću toplinske pumpe iz okolnog  zraka predstavlja OBNOVLJIVU ENERGIJU.

 

Dva su osnovna elementa ovog patenta:

1) Vanjska jedinica s elektroničkom kontrolom za proizvodnju toplog - hladnog zraka za sanitarnu vodu  je kompaktnih dimenzija, ima visoku energetsku učinkovitost, nizak nivo buke i lako se montira.
Navedene jedinice su projektirane na softwerskom djelu za rad sa zaokretnim cijevima od bakra s direktnom izmjenom i visokom provodljivošću, a nalaze se uronjene u tehničkoj vodi.
Takvim sistemom, učinci se poboljšavaju, kondenzacija je efikasnija i kraća u odnosu na klasične sisteme, te se smanjuje potrošnja električne energije.

 

2) Radijatori tople vode H.R., uz visoki učinak, tehničku i sanitarnu vodu drže potpuno odvojene te one uvijek cirkuliraju u odvojenim sistemima. U trenutku uključenja, spremnik koji radi s otvorenim sistemom popunjava se tehničkom vodom koja se koristi u fazi „grijanja“ na direktan način, dok se „sanitarna voda“ koristi na indirektan način pomoću zaokretnih cijevi (serpentinski izmjenjivač). Tehnička voda se koristi kao medij između izvora ubačene energije (INPUT) i korištenja grijanja i sanitarne vode (OUTPUT).

Sadržaj radijatora je od 125 L kod standardnog modela, 250 L kod modela BIG s duplom akumulacijom i 300 L kod modela BIG ONE s jednom akumulacijom.

Na taj se način, kombiniraju prednosti instant bojlera s onim koji ima spremnik s inercijalnom akumulacijom.

 

Zahvaljujući specijalnoj izradi bakrenog kruga s direktnim izmjenjivanjem rashladnog medija/voda, a koji je direktno spojen na vanjsku jedinicu te kruga za sanitarnu vodu s metodom FIRST IN – FIRST OUT, postiže se maksimalan učinak i higijena uz elimininaciju problema legionarske bolesti.

 

Energetska ušteda se garantira duplom izolacijom debljine 43 mm koja omogućava (s maksimalnom unutarnjom temperaturom od 58°C i vanjskom od 20°C) minimum gubitaka.

 

Izrada i smještaj izmjenjivača u patentiranom spremniku je koncepcijski izvedena kako bi se dobio visoki stupanj slojevitosti i visoki stupanj proizvodnje sanitarne tople vode.

 

Kod velike potrošnje sanitarne vode preporuča se paralelna ugradnja 2 spremnika (vidi modele BIG i BIG ONE).

 

Velika efikasnost HR-a može se povećati korištenjem sistema HUB RADIATOR SOLAR koji se isporučuje s mogućnošću kombinacija ili s ugrađenim spremnikom za akumulaciju.

 

Druga važna specifičnost je ta da se spremnik tople vode HR može spojiti na manje peći ili kotlove na biomasu. Patentirani HUB RADIATOR danas predstavlja najinovativnije fleksibilno rješenje na području grijanja i proizvodnje sanitarne tople vode.

 

Ovaj novi sistem proizvodi toplu sanitarnu vodu pomoću toplinske pumpe s prosječnim COP-om iznad 4,3 godišnje.

 

HUB RADIATOR  koristi rashladni medij (R410A) koji promjenom stanja i ciklusa kompresije i ekspanzije prenosi toplinu iz vanjskog zraka direktno u akumulacioni spremnik.

 

Takav otvoreni sistem nudi mogućnost uzimanja obnovljivog izvora energije iz zraka uz potrošnju od ¼ električne energije potrebne za zagrijavanje vode klasičnim električnim bojlerom.

 

Serijski se isporučuje električni back up, tj. pomoćni elektro grijač.

 

Po posebnoj narudžbi može se dobiti i odgovarajući unutarnji izmjenjivač koji omogućava dinamičnu direktnu proizvodnju topline koja se ubacuje u prostoriju pomoću trobrzinskog ventilatora.

 

Male dimenzije omogućavaju njegovu ugradnju tako da bude vidljiv ili ugrađen u zidu (vidi sliku)

 

TOPLINSKA PUMPA KAKO JE IZRAĐENA I KAKO FUNKCIONIRA:

1. ISPARIVAČ vanjski zrak daje toplinu rashladnoj tekućini koja isparava
2. SLOJNI ELEMENT ekspandira tekućinu te joj smanjuje temperaturu
3. KOMPRESOR komprimira plin i tako mu povećava temperaturu
4. KONDENZATOR vode ustupa toplinu uz grijanje u fazi kondenzacije

 

ENERGETSKA USPOREDBA HUB RADIATOR-a I KLASIČNOG SISTEMA (na plin) Za svaki kW primarne potrošene energije toplinska pumpa ima učinak za više od 4 kW toplinske energije te korisniku daje COP koefijent za više od 400%. Dok je učinak dobrog plinskog grijača cca. 99%.
To nam govori da plinski grijač koristi više primarne energije dok toplinska pumpa posljednje generacije učetverostručuje konačni energetski učinak.

1. HUB RADIATOR FULL s proizv. sanitarne tople vode

2. Vanjska jedinica

3. Ventilokonvektor FIJI

4. Podno grijanje

5. Solarna ploča

6. Električno brojilo

7. Radijatori

8. Indukcijske ploče

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • KUPAONA
 • KUHINJA
 • VRATA
 • GRIJANJE I HLAĐENJE STANA OD 72m2

Patentirani model osim za dobar komfor uz malu potrošnju, daje i dobar estetski izgled tako da spaja prostor i funkcionalnost. Projektirani su za one koji vole biti okruženi ekskluzivnim proizvodima.
Model KUPAONA

 

 

1. Unutarnja jedinica
2. Vanjska jedinica
3. Ventilokonvektor FIJI
4. Podno grijanje Model HR ELEGANCE - Kupaona

 • HUB RADIATOR ACS
 • HUB RADIATOR FULL
 • HUB RADIATOR TOP
 • HUB RADIATOR R.R.
 • HUB RADIATOR ELEGANCE
 • HUB RADIATOR SOLAR
 • HUB RADIATOR BIOMASA

(Služi samo za sanitarnu toplu vodu) Radi kao klasičan bojler. Može proizvesti sanitarnu toplu vodu uz nisku potrošnju električne energije jer uzima toplinu iz vanjske okoline.
Takav sistem se koristi vanjskom jedinicom spojenom na kondenzator koji zagrijava vodu iz akumulacionog spremnika smještenog u stambenom prostoru (125 l).

 

Rashladni medij iz sistema prepušta toplinu direktno na vodu postrojenja preko bakrene serpentine. Kao dodatni dio može se ugraditi i integrirani izmjenjivač u unutrašnjosti akumulacionog spremnika direktno spojen na solarne kolektore. U ovom slučaju spoj toplinske pumpe i solarne ploče predstavlja idealno rješenje koje povećava učinak ovog sistema.

 

Druga važna karakteristika HUB RADIATOR-a ACS  je ta da direktno zagrijava prostoriju u kojoj je instaliran i to na statičan ili dinamičan način. Centrifugalni ventilator s više brzina montiran na gornjem dijelu unutarnje jedinice proizvodi topli  zrak uz eliminaciju raslojavanja zraka (topline). Brzine ventilatora omogućavaju izbor temperature i protok zraka ovisno o željama korisnika.

 

HUB RADIATOR ACS može biti instaliran u bilo kojem pred prostoru stambenog objekta pa čak i ugrađen u zid maksimalne debljine 24 cm. Na primjer, ako je instaliran u kupaonici postaje direktan proizvođač sanitarne tople vode, a istovremeno može biti radijator ili ventilokonvektor za brzo zagrijavanje i smanjenje vlažnosti u prostoriji. U slučaju da se radi o velikim potrošačima, HR ACS može biti jedini visoko ekonomični sistem za zadovoljenje potrošnje vode „extra large“ (vrlo velika potrošnja). U seriji BIG, zapremnina vode prelazi sa 125 na 250 L koji je idealan za solarne sisteme. Mogu se koristiti solarne ploče do cca. 4m2 kako bi se zadovoljile toplinske potrebe ili se mogu koristiti drugi tipovi vanjskih jedinica od 3,8 do 14,6 kW.

 

 

Karakteristike:

 • Funkcionira kao brzi sanitarnibojler te proizvodi sanitarnu toplu vodu uz  4% manju potrošnju

 • Može se ugraditi solarna serpentina

 • Ima funkciju radijatora za grijanje

 • Daje direktnu statičnu ili dinamičnu toplinu (trobrzinski ventilator)

 • Mogu se spojiti radijatori bez potrebe za pumpom

 • Model BIG ima kapacitet 250 L

 • Model BIG ONE ima kapacitet 300 L

 • Nema legionarske bolesti

 • Sjedinjuje prednosti inicijalnog akumulacionog spremnika s instant bojlerom

 • Može se ugraditi u zid

 • U novim zgradama može se koristiti kao alternativa solarnim pločama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brojčane oznake predstavljaju:

 1. Vanjska jedinica

 2. Solarna ploča (po posebnoj narudžbi)

 3. Sanitarna topla voda STV

 4. Brza serpentina za STV

 5. Serpentina kao izmjenjivač solarne ploče (po posebnoj narudžbi)

 6. Serpentina kao izmjenjivač rashladna tekućina/voda

 7. Električni grijač

 8. Spremnik tehničke vode – otvoreni spremnik

 9. Cijev za usis toplog zraka (po narudžbi)

 10. Nosiva konstrukcija (po posebnoj narudžbi)

 11. Element protiv prevrtanja

 12. Ventil za pražnjenje

 13. Pun spremnik

 14. Elektroventil za punjenje

 15. Sklopka razine za tehničku vodu

 16. Ventilator po narudžbi ako postoje cijevi za usis toplog zraka

 17. Solarna stanica  (po narudžbi)

 18. Radijator s prirodnom cirkulacijom (maks. udaljenosti 2 m)

 19. Električni komandni kontrolni ormar

 20. Temperaturna sonda za tehničku vodu

 21. Daljinski upravljač (po narudžbi)

Služi za grijanje i sanitarnu toplu vodu

 

 

Brojčane oznake predstavljaju:

 1. Vanjska jedinica
 2. Solarna ploča (po posebnoj narudžbi)
 3. Sanitarna topla voda STV
 4. Brza serpentina za STV
 5. Serpentina kao izmjenjivač solarne ploče (po posebnoj narudžbi)
 6. Serpentina kao izmjenjivač rashladna tekućina/voda
 7. Električni otpornik
 8. Akumulacioni spremnik tehničke vode – otvoreni spremnik
 9. Cijev za usis toplog zraka (po narudžbi)
 10. Nosiva konstrukcija (po posebnoj narudžbi)
 11. Element protiv prevrtanja
 12. Ventil za pražnjenje
 13. Pun spremnik – graničnik
 14. Primjer montaže ventilokonvektora
 15. Pumpa (za podno grijanje)
 16. Pumpa za ventilokonvektore (po posebnoj narudžbi)
 17. Miš ventil (po posebnoj narudžbi)
 18. Radijator s prirodnom cirkulacijom (maks. udaljenosti 2 m)
 19. Primjer podnog grijanja
 20. Elektroventil za punjenje
 21. Sklopka razine za tehničku vodu
 22. Ventilator (po posebnoj narudžbi) ako postoji usisna cijev
 23. Solarna stanica  (po narudžbi)
 24. Električni komandni kontrolni ormar
 25. Temperaturna sonda za tehničku vodu
 26. Daljinski upravljač (po narudžbi)

 

Karakteristike:

 • Funkcionira kao bojler te proizvodi sanitarnu toplu vodu uz  40% manju potrošnju EE
 • Daje statičanu ili direktnu toplinu (trobrzinski ventilator)
 • Mogu se spojiti radijatori bez potrebe za pumpom
 • Mogu se spojiti na podno grijanje s miš ventilima
 • Može se ugraditi u zid
 • U novim zgradama može se koristiti kao alternativa solarnim pločama

(Služi za grijanje, hlađenje i sanitarnu toplu vodu) To je najkompletniji model kojim se na najbolji način zadovoljava potreba za grijanjem, hlađenjem i sanitarnom toplom vodom te  zamjenjuje „stara postrojenja“.Sistem se sastoji od duplog HUB RADIATOR-a od 125 l za grijanje i toplu sanitarnu vodu te od 125 l za hlađenje - kondicioniranje. To je najbolje rješenje za ljeto i zimu.

 

U ljetnom periodu HUB RADIATOR postane dupli akumulacijski spremnik:
jedan za grijanje (Hot) a drugi za hlađenje (Cold) kako bi zadovoljio istovremo potrebu za toplom sanitarnom vodom i hladnom vodom za hlađenje – kondicioniranje, bilo da se koriste elegantni ventilokonvektori FIJI ili isijavajući podni sistem.

 

U zimskom periodu se toplinska energija udvostručuje,  na taj se način oba akumulaciona radijatora spoje  te stvaraju akumulaciju od 250 l za korištenje uz pomoć ventilokonvektora FIJI posebno dizajniranih i projektiranih za rad s HUB RADIATOR-om.

 

Ventilokonvektori FIJI mogu se koristiti za proizvodnju toplog ili hladnog zraka. Ventilokonvektori FIJI su moderni, tihi, lijepo dizajnirani i tehnološki zadovoljavaju homogenost  temperature i filtriranost zraka.Obje vanjske jedinice projektirane su za rad, u periodu kada je manje hladno,  radi jedna, a kada je hladnije obje.Za sve modele po posebnoj narudžbi može se naručiti Booster funkcija koja omogućava brzi režimski rad postrojenja. Takav sistem predviđa korištenje električnog otpornika.

 

 

Karakteristike:

 • Ima dva akumulacijona spremnika. Prvi (HR HOT) za grijanje i sanitarnu vodu, drugi (HR COLD) za hlađenje.

 • U ljetnom periodu spremnici rade zasebno: jedan proizvodi sanitarnu vodu a drugi hladnu vodu za hlađenje.

 • U zimskom periodu toplinska se snaga duplira , korištenjem oba spremnika (250 lit)

 • U režimu hlađenja sistem je, korištenjem FIJI ventilokonvektora, efikasniji , jer isparivač može raditi s 4 – 9 °C za razliku od tradicionalnog sistema 7 – 12°C tako se dobiva i visoki stupanj odvlaživanja.

 • Daje statično ili dinamično grijanje (trobrzinski ventilator)

 • Može se ugraditi u zid

 • U novim zgradama se može koristiti kao alternativa solarnoj ploči kao izvor obnovljive energije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brojčane oznake predstavljaju:

 1. Vanjska jedinica

 2. Solarna ploča (po posebnoj narudžbi)

 3. Sanitarna topla voda STV

 4. Brza serpentina za STV

 5. Serpentina kao izmjenjivač solarne ploče (po posebnoj narudžbi)

 6. Serpentina kao izmjenjivač rashladna tekućina/voda

 7. Električni otpornik

 8. Akumulacioni spremnik tehničke vode – otvoreni spremnik

 9. Cijev za usis toplog zraka (po narudžbi)

 10. Nosiva konstrukcija (po posebnoj narudžbi)

 11. Element protiv prevrtanja

 12. Ventil za pražnjenje

 13. Pun spremnik – graničnik

 14. Primjer montaže ventilokonvektora FIJI

 15. Pumpa za podno grijanje (po posebnoj narudžbi)

 16. Pumpa za ventilokonvektore

 17. Miš ventil (po posebnoj narudžbi)

 18. Radijator s prirodnom cirkulacijom (maks. udaljenosti 2 m)

 19. Primjer podnog grijanja

 20. Akumulacioni spremnik toplo/hladno 130 l otvorenog tipa

 21. Motorizirani ventil ljeto/zima

 22. Elektroventil za punjenje

 23. Sklopka razine za tehničku vodu

 24. Ventilator (po posebnoj narudžbi) ako postoji usisna cijev

 25. Solarna stanica  (po narudžbi)

 26. Električni komandni kontrolni ormar

 27. Temperaturna sonda za tehničku vodu

 28. Daljinski upravljač (po narudžbi)

 29. Posuda za kondenzat

(Služi za grijanje i hlađenje) Može zagrijavati kuću u zimskom, a hladiti u ljetnom periodu bez proizvodnje STV. Prijenos topline i hlađenje može se izvesti do ventilokonvektora FUJI. Ventilokonvektori se mogu montirati u kombinaciji sa isijavajućim sistemom zidnog grijanja EASY COMFORT (po posebnoj narudžbi).  Ovaj suhi sistem montaže može se izvesti kod novih ili adaptiranih zgrada kao stropno ili zidno grijanje. Sistem se sastoji od gipsane ploče od 15 mm na kojoj se nalazi bakrena cijevna serpentina od 10 x 1 mm (izmjenjivač).

- Radi kao Razinao bez STV ili kao chiller (uz 40% manju potrošnju energije).
- Može se spojiti na podno grijanje, i na miš ventile.
- Može se ugraditi u zid (vidi tabelu na str. 32/33)
- U novim zgradama može se koristiti kao alternativa solarnom grijanju kao izvor obnovljeve energije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brojčane oznake predstavljaju:

 1. Vanjska jedinica

 2. Izmjenjivač – serpentina

 3. Električni otpornik

 4. Akumulacioni spremnik tehničke vode

 5. Element protiv prevrtanja

 6. Pun spremnik – graničnik

 7. Primjer montaže ventilokonvektora

 8. Pumpa za podno grijanje (poposebnoj narudžbi)

 9. Pumpa za ventilokonvektore FIJI

 10. Miš ventil (po posebnoj narudžbi)

 11. Primjer podnog grijanja

 12. Elektroventil za punjenje

 13. Sklopka razine za tehničku vodu

 14. Posuda za kondenzat

 15. Isijavajući zidni/stropni panel (po posebnoj narudžbi)

 16. Električni komandni kontrolni ormar

 17. Temperaturna sonda za tehničku vodu

 18. Daljinski upravljač (po narudžbi)

 

 

 

 

Energetsku uštedu garantira dvoslojna izolacija debljine 43 mm. Tako dobivamo optimalnu izolaciju i nisku disperziju topline.
Spremnik tople vode je izrađen na drugačiji način od ostalih spremnika tako da je bolje higijensko (nema legionarne bolesti) i fleksibilnje korištenje.
Voda u akumulacionom spremniku može se zagrijati na više načina:
A) pomoću izmjenjivača topline direktno spojenog na vanjsku jedinicu naše toplinske pumpe
B) pomoću solarne energije preko solarnih kolektora spojenih na SOLAR sistem
C) pomoću integrativnog električnog otpornika back up-a (serijski montiran)
D) direktno spojen na kotao na drvo ili pelet

 • ZA KUPAONU
 • ZA KUHINJU
 • VRATA
 • ZA PRAONICE
 • SAMONOSIV
 • VANJSKI AIR BOX
Patentirani model osim za dobar komfor uz malu potrošnju, daje i dobar estetski izgled tako da spaja prostor i funkcionalnost. Projektirani su za one koji vole biti okruženi ekskluzivnim proizvodima.

 

 

 

 

Content 4
Content 6
Content 7

(Služi za grijanje i sanitarnu toplu vodu) Velika efikasnost toplinske pumpe HUB RADIATOR može se dodatno povećati u kombinaciji sa solarnim sistemom. Radi se o TOPLINSKOJ PUMPI I UGRADBENOM SOLARNOM SISTEMU (bez kotla). Naši projektanti su projektirali toplinsku pumpu za grijanje i proizvodnju sanitarne tople vode sa solarnim komponentima. Kod modela HUB RADIATOR SOLAR serijski su ugrađene sve komponente modela HUB FULL plus elementi solarnog sistema (vidi sliku desno: 1-2-3-4-5) spojeni u unutrašnjosti AIR BOX-a kod serije CONTENITORE ili ARMADIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Solarna komponenta. Polaz i povrat imaju termometre i nepovratne ventile.

 

 

2. Automatika – digitalna

 

 

3. Ekspanzijska posuda

 

 

4. Izmjenjivač integrativan ili s direktnim izmjenjivanjem

 

 

5. Spojne cijevi za gore prikazane elemente

(Služi za grijanje i sanitarnu toplu vodu) Ekološka i ekonomska prednost kod izbora grijanja može biti korištenje drva kao gorivo. U mnogim mjestima postoje mogućnosti priključenja kamina s mogućnošću gratis dobivanja goriva kao što su drvo, otpaci od rezidbe itd.

 

Na slici desno možemo vidjeti postrojenje za grijanje i za proizvodnju sanitarne tople vode, priključen kako bi se kompletirao i poboljšao sistem grijanja, na HUB RADIATOR. Za vrijeme kada se kamin ne koristi  (ljeto, prijelazni periodi ili kada nedostaje drva) HUB RADIATOR će proizvoditi sanitarnu toplu vodu ili grijanje. Kod novih postrojenja A2B Accorroni E.G. može ponuditi za potrebe grijanja, HUB RADIATOR s vanjskom jedinicom, ventilokonvektorima i/ili podnim grijanjem.

 

Za proizvodnju tople sanitarne vode osim vanjske jedinice HR, po narudžbi može se isporučiti komplet solarne ploče kako bi se povećala ogrjevna moć postrojenja. Moguće je prikjlučenje postojećeg kamina ili drugog izvora grijanja  na HUB RADIATOR Biomase.

 

* Grijanje: vanjska temperatura 7°C b.s., 6°C b.u.

Temperatura vode na ulazu 30°C    izlazu 35°C

**Grijanje: vanjska temperatura 7°C b.s., 6°C b.u. 

Temperatura vode na ulazu 40°C    izlazu 45°C

***Hlađenje: vanjska temperatura 35°C b.s.   

Temperatura vode na ulazu 12°C    izlazu 7°C

 

 

Toplinska pumpa Hub Radiator radi u ljetnom i zimskom periodu. Promjenom vanjskih uvjeta zraka, mijenja se i učinak proizvodnje toplinske energije za sitem te za proizvodnju STV.
U tabeli možemo vidjeti vrijednost toplinske snage za proizvodnju sanitarne tople vode te vrijednosti toplinske snage za postrojenje s dva toplinska nivoa za proizvodnju vode za grijanje.