Proizvodi > Grijanje > Plinski zidni kondenzacijski kalorifer >

MEC MIX COND 35

  • OPIS PROIZVODA
  • PRIMJERI MONTAŽE
  • DIMENZIJE
  • TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

To je uređaj zatvorenog tipa izgaranja koji služi za samostalno zagrijavanje. Pripada kategoriji II2H3P prema normi EN 1020. Može koristiti prirodni plin (G20) ili GPL (G31) tekući plin. Projektiran je za unutarnju montažu u prostoriji koja se želi zagrijati. Krug za izgaranje je zatvorenog tipa prema normi EN 1020 i EN 1196.
Za uređaje tipa C: dovod zraka za izgaranje i odvod dimnih plinova su vanjski, njihov rad osigurava upuhivač koji se nalazi u dijelu za izgaranje.

 

Rad uređaja upravlja sobni termostat koji se nalazi u samom komandom uređaju (GA1). Kada se pojavljuje potreba za zagrijavanjem, elektronička ploča, nakon predventilacione faze od cca. 40 sekundi uključuje plamenik. Elektroda paljenja kontrolira, i u slučaju nedostatka plamena blokira rad. Produkti izgaranja prolaze kroz izmjenjivač pomoću ventilatora, to stvara cirkulaciju toplog zraka u prostoriji. Protok toplog zraka se može regulirati vertikalnim rešetkama. Ventilator se automatski uključuje kada se izmjenjivač zagrije (po postizanju temperature od 40°C očitane od temperaturne sonde), kako bi se izbjeglo ubacivanje nezagrijanog zraka u prostoriju. U slučaju pregrijavanja termostaske sonde, zbog lošeg rada uređaja, ista prekida napon na plinski ventil te daje napon na element za upuhivanje (soffiatore) i ventilator. Ako bi se temperatura trebala povećati, granični termostat se uključuje i gasi se uređaj. Deblokada uređaja je ručna pomoću daljinske komande.

 

PAŽNJA! Debokladu uređaja po uključenju graničnog termostata mora izvršiti serviser nakon otklanjanja uzroka pregrijavanja. Na vrhu plamenika se nalazi upuhivač koji miješa plin/zrak te prisilno izbacuje produkte izgaranja. U slučaju zaštopavanja cijevi za dovod zraka i odvod dimnih plinova ili u slučaju lošeg rada upuhivača, elektronička ploča automatski modulira rad kalorifera. U slučaju zaštopavanja ili lošeg rada osim dozvoljenog, uključuje se termostat dimnih plinova koji zaustavlja rad plinskog ventila te se uređaj isključi.

 

Rad uređaja u zimskom periodu može biti automatski ili ručni. U ljetnom periodu uređaj može raditi kao ventilator, automatski ili ručno.

 

Visoki učinak uređaja MEC MIX COND kao što se vidi na grafikonu, stvara značajne uštede energije. Manja emisija CO=0, manja potrošnja goriva, manja emisija CO2.
Veliki protok zraka značajno smanjuje raslojavanje zraka u unutrašnjosti prostorije. Kod visokih prostorija smanjena je potrošnja energije za više od 40%.

 

 

 

MONTAŽA TIPA C13 – ODVOJENE CIJEVI Ø 60

 

 

 

MONTAŽA TIPA C13 – ODVOJENE CIJEVI Ø 80

 

 

 

MONTAŽA TIPA C13 – KOAKSIJALNE CIJEVI KROZ ZID Ø60 – Ø100

 

 

 

MONTAŽA TIPA C33 – ODVOJENE CIJEVI KROZ KROVIŠTE Ø60

 

 

 

MONTAŽA TIPA C33 – ODVOJENE CIJEVI KROZ KROVIŠTE Ø80

 

 

 

MONTAŽA TIPA B23-C  CIJEV ZA ODVOD DIMNIH PLINOVA Ø60

 

 

 

MONTAŽA TIPA B23-C  CIJEV ZA ODVOD DIMNIH PLINOVA Ø80

 

 

 

 

MONTAŽA TIPA B23-C CIJEV ZA DIMNE PLINOVE KROZ KROVIŠTE Ø60


 

 

 

MONTAŽA TIPA B23-C CIJEV ZA DIMNE PLINOVE KROZ KROVIŠTE Ø80