Proizvodi > Grijanje > Plinski zidni kalorifer >

MEC - MEC C - MEC EX C

 • MEC
 • MEC C
 • MEC EX C
 • OPIS PROIZVODA
 • PRIMJERI MONTAŽE
 • DIMENZIJE
 • TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

(Za unutarnju montažu) Plinski kaloriferi MEC zbog učinka i pouzdanosti najbolji su uređaji u svojoj klasi. Zadovoljavaju sve europske standarde tako da se tržištu mogu ponuditi najbolji uređaji po pitanju sigurnosti, učinka i pouzdanosti. Montiraju se na zid samostalno i bez potrebe za medijem za zagrijavanje ili kanalima. S jednim ili više uređaja moguće je samostalno zagrijavanje od manjih prostorija (radionice), do većih kao što su industrijske hale, skladišta, crkve, športske dvorane. U slučajevima montaže uređaja tipa C (montira se u zasebnu prostoriju), cijevi za odvod dimnih plinova i dovod zraka za izgaranje po normi predstavljaju dio cjeline uređaja, pa se prema tome moraju naručiti zajedno s uređajem od proizvođača – firme ACCORRONI srl, koji jedino tako garantira ispravnost rada. Za sve modele komandni uređaj se isporučuje po narudžbi, osim za model MEC 20-30 DP koji se isporučuje zajedno s uređajem. Montaža je jeftina i jednostavna. Nema hidrauličnog dijela, pa prema tome nema opasnosti od zaleđivanja, a građevinski radovi su svedeni na minimum. Nema potrebe za kotlovnicom ili drugim prostorom za centraliziranu proizvodnju topline. Njegova brza montaža sprečava duga čekanja u objektu koji se želi zagrijavati, a osim toga brzo postizanje temperature u prostoriji omogućava visoke uštede energenata. MEC 20-30 DP omogućuje svojom dvostrukom snagom zagrijavanja brzo postizanje željene temperature – rad s maksimalnom snagom - dok manju snagu koristi za održavanje temperature što predstavlja manju potrošnju energije i niski nivo buke.

 

Tip C12
Izgaranje je odvojeno u odnosu na dio koji se želi zagrijavati.
Cijevi za zrak i za dimne plinove direktno su izvedeni kroz vanjski zid, a obuhvaćaju površinu od 50 cm2. Za montažu su potrebni slijedeći dijelovi:
- vodoravna cijev za dimne plinove - cijev za dovod zraka za izgaranje

 

Tip C52
Izgaranje je odvojeno u odnosu na dio koji se želi zagrijavati. Cijevi su izvedeni kroz vanjski zid, ali one mogu biti na različitim stranama. Za montažu su potrebni slijedeći dijelovi:
- vodoravna cijev za dimne plinove
- cijev za dovod zraka za izgaranje
- koljeno 90° Ø 80 s otvorom za kondenzat
- završna kapa
- produžna cijev 1 m Ø 80 šifra 37800035 - Metalni crijep šifra 37503000

 

Tip B22
Zrak za izgaranje se koristi iz prostorije koja se želi zagrijavati. U takvim slučajevima potrebno je imati - kroz odgovarajuće otvore - dovoljan dovod svježeg zraka u prostoriju (vidi norme UNI-CIG 7129 i 7131) Za montažu su potrebni slijedeći dijelovi:
- koljeno 90° Ø 80 s otvorom za kondenzat
- završna kapa
- produžna cijev 1 m. Ø 80 šifra 37800035 - Metalni crijep šifra 37503000

vista

 

 

 • MEC 25 - 35 - 20 / 30 DP
 • MEC 50 - 57
 • MEC 85
 • RAZMACI

 

 

 

 

 

Kućište je izrađeno od čeličnog lima lakiranog epoksidnim prahom što garantira dugi vijek trajanja. Na prednjem dijelu nalazi se otvor za izbacivanje tretiranog zraka kroz rešetke s ručno pomičnim žaluzinama (MEC). Na izmjenjivaču se nalazi termostat ventilatora i senzor sigurnosnog termostata.

 

 

Na zadnjem dijelu se nalaze:

 • aksijalni ventilator(i) sa zaštitnom rešetkom
 • priključci za zrak za izgaranje i za odvod dimnih plinova
 • priključak plina
 • otvor za električni priključak

 

Na bočnoj desnoj strani u unutrašnjosti se nalaze:
 • električni ormar
 • automatika plamenika
 • tipka za deblokadu s odgovarajućim osvjetljenjem
 • sigurnosni termostat
 • diferencijalni presostat
 • plinski dio
 • ventilator za izbacivanje dimnih plinova (osim kod modela 85)

 

Samo kod modela 85 , na lijevoj bočnoj strani u unutrašnjosti se nalaze:
 • transformator paljenja s elektrodom za drugi plamenik
 • plinski priključak kolektor i ventili za napajanje drugog plamenika

 

U unutrašnjosti uređaja se nalazi:
 • komora za izgaranje i izmjenjivač topline od inox čelika
 • ventilator za izbacivanje dimnih plinova (samo kod modela 85)
 • atmosferski plamenik od inox čelika s elektrodama paljenja i ionizacijskom  elektrodom (kod modela 85 nalaze se dva plamenika, po jedan na suprotnim stranama)

 

 

KLASIFIKACIJA APARATA
Definiraju se kao ˝Plinski kaloriferi zrak-zrak s atmosferskim plamenikom i ventilatorom u krugu izgaranja˝.
Klasificirani su i po europskim normativima EN437 i EN 1020 kao:
Po kategoriji: ovisno o vrsti plina, različitim tlakovima napajanja kojima se koriste; po tipu: ovisno o načinu izbacivanja dimnih plinova.

 

1. Kategorija II 2H3+

Uređaj može koristiti dvije vrste plina.  Atmosferski plamenik može se koristiti zemnim plinom – grupa H, te tekućim plinom butan propan s tlakom od 28-30 i 37 mbara.

 

2. Tip C12

Izgaranje je zatvoreno u odnosu na prostor gdje se uređaj želi montirati, a odvod dimnih plinova i dovod zraka za izgaranje je van prostorije pomoću odgovarajućih dovodnih i odvodnih cijevi kroz zid, a obuhvaćaju površinu od 50 cm2.

 

3. Tip C52
Izgaranje je odvojeno u odnosu na prostor gdje se uređaj želi montirati, a odvod dimnih plinova i dovod zraka za izgaranje je van prostorije pomoću odgovarajućih dovodnih i odvodnih cijevi kroz zid koje mogu biti na različitim stranama objekta. Odvod dimnih plinova može se izvesti kroz krovište.

 

4. Tip B52
Dovod zraka za izgaranje je iz prostorije koja se želi zagrijavati, dok je odvod dimnih plinova izveden direktno kroz vanjski zid ili krovište.

 

Atesti i oznaka CE

Plinski uređaji imaju europski certifikat CE u skladu s europskom direktivom CEE 90/396, CEE 73/23 (˝Niski napon˝) te CEE 89/336 (˝Elektromagnetska kompatibilnost˝).

 

 • OPIS PROIZVODA
 • PRIMJERI MONTAŽE
 • DIMENZIJE
 • TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

(Za kanalsku montažu) Plinski kaloriferi MEC C proizlaze iz modela MEC s potpuno istim tehničkim karakteristikama osim što imaju - zahvaljujući centrifugalnim ventilatorima - veći statički tlak zraka. U slučajevima montaže uređaja kao kod tipa C (zatvoren u odnosu na objekt koji se želi zagrijavati) dovod zraka za izgaranje i odvod dimnih plinova sa svojim priključcima smatraju se po važećim propisima dijelom uređaja. Moraju se naručiti zajedno s uređajem, a Accorroni garantira sukladnost i učinkovitost. Kaloriferi MEC C namijenjeni su za unutarnju montažu, u unutrašnjosti objekta, bilo da se radi o zasebnom objektu (toplinska centrala) ili direktno montirani u prostoriji koja se želi zagrijavati. Razlozi za njegovu montažu mogu biti slijedeći: - u objektima gdje zbog fizičkih prepreka kao što su pregradni zidovi, police ili veliki strojevi, nije moguć normalan protok tretiranog zraka, nego je potrebna distribucija zraka pomoću kanala.
- zbog propisa kada njegova montaža nije dozvoljena zbog namjene objekta i važećih propisa, tada se on može montirati u posebnu prostoriju (kao toplinska centrala). Kaloriferi MEC C mogu korištenjem filtra na usisnom dijelu i kanala služiti i za izmjenu zraka u prostoriji. Kod modela MEC C jedina veličina koja se mijenja u odnosu na tip MEC odnosi se na veličinu centrifugalnog ventilatora kao što je prikazano na slici. Montaža je jeftina i jednostavna. Nema hidrauličnog dijela, pa prema tome nema opasnosti od zaleđivanja, a građevinski radovi su svedeni na minimum. Nema potrebe za kotlovnicom ili drugim prostorom za centraliziranu proizvodnju topline. Njegova brza montaža sprečava duga čekanja u objektu koji se želi zagrijavati, a osim toga brzo postizanje temperature u prostoriji omogućava visoke uštede energenata. MEC 20-30 DP omogućuje svojom dvostrukom snagom zagrijavanja brzo postizanje željene temperature – rad s maksimalnom snagom - dok manju snagu koristi za održavanje temperature što predstavlja manju potrošnju energije i niski nivo buke.

 

 

 

 

Bočni pogled MEC 35 C montiran  u unutrašnjosti objekta za kanalsku izvedbu, ugradnja protuvibracione spojnice i 100% uzimanje unutarnjeg zraka. Montaža je izvedena slijedećim dijelovima:
- protuvibracionom spojnicom
- konzolama

Montaža MEC 35 C s nastavkom za perforiranu cijev.
Montaža je izvedena slijedećim dijelovima:

 • nastavkom s okruglim presjekom za perforiranu cijev
 • perforiranom polietilenskom cijevi Ø 400 mm 25 m dužine
 • konzolama

 

 

 

 

 

 

 • MEC 35 C
 • MEC 57 C
 • MEC 85 C

 

 

 

 

 

 

Kućište je izrađeno od čeličnog lima lakiranog epoksidnim prahom što garantira dugi vijek trajanja. Na prednjem dijelu se nalazi otvor za izbacivanje tretiranog zraka predviđen za kanalsku izvedbu. Na izmjenjivaču se nalazi termostat ventilatora i senzor sigurnosnog termostata.

 

Na zadnjem dijelu se nalaze:

 • centrifugalni ventilator(i) sa zaštitnom rešetkom
 • priključci za zrak za izgaranje i za odvod dimnih plinova
 • priključak plina
 • otvor za električni priključak

 

Na bočnoj desnoj strani u unutrašnjosti se nalaze:
 • električni ormar
 • automatika plamenika
 • tipka za deblokadu sa odgovarajućim osvjetljenjem
 • sigurnosni termostat
 • diferencijalni presostat
 • plinski dio
 • ventilator za izbacivanje dimnih plinova (osim kod modela 85)

 

Samo kod modela 85 , na lijevoj bočnoj strani u unutrašnjosti se nalaze:
 • transformator paljenja s elektrodom za drugi plamenik
 • plinski priključak kolektor i ventili za napajanje drugog plamenika

 

U unutrašnjosti uređaja se nalazi:
 • komora za izgaranje i izmjenjivač topline od inox čelika
 • ventilator za izbacivanje dimnih plinova (samo kod modela 85)
 • atmosferski plamenik od inox čelika s elektrodama paljenja i ionizacijskom elektrodom (kod modela 85 nalaze se dva plamenika, po jedan na suprotnim stranama)

KLASIFIKACIJA APARATA
Definiraju se kao ˝Plinski kaloriferi zrak-zrak s atmosferskim plamenikom i ventilatorom u krugu izgaranja˝.
Klasificirani su i po europskim normativima EN437 i EN 1020 kao:
Po kategoriji: ovisno o vrsti plina, različitim tlakovima napajanja kojima se koriste; po tipu: ovisno o načinu izbacivanja dimnih plinova.

 

1. Kategorija II 2H3+

Uređaj može koristiti dvije vrste plina.  Atmosferski plamenik može se koristiti zemnim plinom – grupa H, te tekućim plinom butan propan s tlakom od 28-30 i 37 mbara.

 

2. Tip C12

Izgaranje je zatvoreno u odnosu na prostor gdje se uređaj želi montirati, a odvod dimnih plinova i dovod zraka za izgaranje je van prostorije pomoću odgovarajućih dovodnih i odvodnih cijevi kroz zid, a obuhvaćaju površinu od 50 cm2.

 

3. Tip C52
Izgaranje je odvojeno u odnosu na prostor gdje se uređaj želi montirati, a odvod dimnih plinova i dovod zraka za izgaranje je van prostorije pomoću odgovarajućih dovodnih i odvodnih cijevi kroz zid koje mogu biti na različitim stranama objekta. Odvod dimnih plinova može se izvesti kroz krovište.

 

4. Tip B52
Dovod zraka za izgaranje je iz prostorije koja se želi zagrijavati, dok je odvod dimnih plinova izveden direktno kroz vanjski zid ili krovište.

 

Atesti i oznaka CE

Plinski uređaji imaju europski certifikat CE u skladu s europskom direktivom CEE 90/396, CEE 73/23 (˝Niski napon˝) te CEE 89/336 (˝Elektromagnetska kompatibilnost˝).

 

 

 
 • OPIS PROIZVODA
 • PRIMJERI MONTAŽE
 • DIMENZIJE
 • TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

(Za vanjsku i kanalsku montažu) Kaloriferi MEC EX su projektirani i proizvedeni za vanjsku montažu. Imaju centrifugalne ventilaore, te specifične električne elemente za vanjsku montažu.
U slučajevima kada zbog propisa nije dozvoljena montaža uređaja u objektu koji se želi zagrijavati, tada je moguće montirati kalorifer MEC EX C izvana na vanjskom zidu objekta. U skladu s namjenom objekta mogu se projektirati razna rješenja (npr. korištenje protupožarne zaklopke, recirkulacija tretiranog zraka, potpuni dovod vanjskog zraka, filtriranja, mješanja, itd.). Sve se to može postići pomoću dijelova koji se mogu dobiti po narudžbi. Kaloriferi MEC EX C imaju priključak za kanalski nastavak (*), nastavak za dovod zraka s rešetkom (**), cijevi za odvod dimnih plinova, cijev za dovod zraka za izgaranje, elektronički komandni uređaj spojen sa uređajem s kablom dužine 10 m koji omogućava lako rukovanje i sigurnu kontrolu radnih parametara.


Predviđene su slijedeće funkcije:
- grijanje i ljetna ventilacija
- očitavanje na displeju temperature u prostoriji i izavana
- elektronsko uključenje/isključenje ventilatora
- reset tipka
- podešavanje temperature
- signalizacija stanja blokade
- automatski ili ručni izbor dvaju temperaturnih režima m.

Bočna montaža MEC 35 EX. Tretirani se zrak ubacuje direktno u prostoriju kroz protupožarne zaklopke i rešetke s podesivim žaluzinama (vodoravno i okomito), potpuni dovod vanjskog zraka, filter zraka, cijevi za odvod dimnih plinova i cijevi za dovod zraka za izgaranje.
Montaža je izvedena sa slijedećim dijelovima:

 • protupožarna zaklopka REI 120
 • rešetka s okomitim i vodoravnim podesivim žaluzinama
 • filter zraka
 • konzole
Krovna montaža (ROOF TOP) i bočni pregled MEC 57 EX s protupožarnom zaklopkom REI 120 i antivibracionom spojnicom. Upuhivanje tretiranog zraka vrši se kroz ventilacioni kanal.
Unutarnji i vanjski dovod zraka pomoću zaklopke (*).
(*) kod spajanja kanala za dovod zraka s nastavkom koji se posebno isporučuje, potrebno je skinuti rešetku koja se može koristiti kod dovoda unutarnjeg zraka.
Montaža je izvedena sa slijedećim dijelovima:
- protupožarnom zaklopkom REI 120 - antivibracionom spojnicom.

 

 

 • MEC 35 EX C
 • MEC 57 EX C
 • MEC 85 EX C

 

 

 

Kućište je izrađeno od čeličnog lima lakiranog epoksidnim prahom što garantira dugi vijek trajanja. Na prednjem dijelu se nalazi otvor za izbacivanje tretiranog zraka predviđen za kanalsku izvedbu. Na izmjenjivaču nalazi se termostat ventilatora i osjetnik sigurnosnog termostata. Također se nalazi otvor za električni priključak kod eventualne montaže  protupožarne zaklopke.

 

 

Na zadnjem dijelu se nalaze:

 • centrifugalni ventilator(i) sa zaštitnom rešetkom
 • priključci za zrak za izgaranje i za odvod dimnih plinova
 • priključak plina
 • otvor za električni priključak

 

Na bočnoj desnoj strani u unutrašnjosti se nalaze:
 • električni ormar
 • automatika plamenika
 • tipka za deblokadu s odgovarajućim osvjetljenjem
 • sigurnosni termostat
 • diferencijalni presostat
 • plinski dio
 • ventilator za izbacivanje dimnih plinova (osim kod modela 85)

 

Samo kod modela 85 , na lijevoj bočnoj strani u unutrašnjosti se nalaze:
 • transformator paljenja s elektrodom za drugi plamenik
 • plinski priključak kolektor i ventili za napajanje drugog plamenika

 

U unutrašnjosti uređaja se nalazi:
 • komora za izgaranje i izmjenjivač topline od inox čelika
 • ventilator za izbacivanje dimnih plinova (samo kod modela 85)
 • atmosferski plamenik od inox čelika s elektrodama paljenja i ionizacijskom elektrodom (kod modela 85 nalaze se dva plamenika po jedan na suprotnim stranama)

 

KLASIFIKACIJA APARATA
Definiraju se kao ˝Plinski kaloriferi zrak-zrak s atmosferskim plamenikom i ventilatorom u krugu izgaranja˝.
Klasificirani su i po europskim normativima EN437 i EN 1020 kao:
Po kategoriji: ovisno o vrsti plina, različitim tlakovima napajanja kojima se koriste; po tipu: ovisno o načinu izbacivanja dimnih plinova.

 

1. Kategorija II 2H3+

Uređaj može koristiti dvije vrste plina.  Atmosferski plamenik može se koristiti zemnim plinom – grupa H, te tekućim plinom butan propan s tlakom od 28-30 i 37 mbara.

 

2. Tip C12

Izgaranje je zatvoreno u odnosu na prostor gdje se uređaj želi montirati, a odvod dimnih plinova i dovod zraka za izgaranje je van prostorije pomoću odgovarajućih dovodnih i odvodnih cijevi kroz zid, a obuhvaćaju površinu od 50 cm2.

 

3. Tip C52
Izgaranje je odvojeno u odnosu na prostor gdje se uređaj želi montirati, a odvod dimnih plinova i dovod zraka za izgaranje je van prostorije pomoću odgovarajućih dovodnih i odvodnih cijevi kroz zid koje mogu biti na različitim stranama objekta. Odvod dimnih plinova može se izvesti kroz krovište.

 

4. Tip B52
Dovod zraka za izgaranje je iz prostorije koja se želi zagrijavati, dok je odvod dimnih plinova izveden direktno kroz vanjski zid ili krovište.

 

Atesti i oznaka CE

Plinski uređaji imaju europski certifikat CE u skladu s europskom direktivom CEE 90/396, CEE 73/23 (˝Niski napon˝) te CEE 89/336 (˝Elektromagnetska kompatibilnost˝).

Kaloriferi MEC EX projektirani su za vanjsku montažu, te su kao takvi atestirani i imaju zaštitu IP 44.
Osim toga oznaka CE je prepoznatljiva kao atest o protupožarnoj sukladnosti.