Proizvodi > Kondicioniranje zraka > Toplinska pumpa/plinsko gorenje >

ECOPOWER HPE/C 22÷140

  • OPIS PROIZVODA
  • TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Jedini packaged uređaj za klimatizaciju, projektiran za spajanje na unutarnje postrojenje za grijanje/hlađenje, spreman za integraciju na toplinsku električnu pumpu zrak/voda s toplinskim plinskim integriranim generatorom.

Toplinski rashladni generator EcoPower HPE/C idealan je za napajanje nisko temperaturnih grijaćih tijela koji zajedno s njihovim ekonomičnosti rada dodatno stvaraju uštede u radu. Mogućnost korištenja dva alternativna izvora napajanja, električno i plinsko napajanje, omogućuje  izbor rada kojim se optimalizira energetsku bilancu u funkciji plinske i električne tarife.